nl

A & P Flowers

Veelzijdig, flexibel en betrouwbaar

A&P Flowers is een veelzijdig bedrijf dat gevestigd is aan de Nieuwedijk in Andijk. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de teelt en export van tulpenbollen, de broeierij van tulpen en de teelt van pioenen. Het bedrijf kan met de keuze van cultivars en teeltwijze snel inspringen op veranderende behoeften van afnemers. A&P Flowers hecht veel waarde aan een goede productkwaliteit en is Global GAP gecertificeerd. Het A & P team staat altijd voor u klaar.

 

Ans en Piet

A&P Flowers ontleent haar naam aan de grondleggers Ans en Piet Schouten. Nadat Piet als zelfstandig bloemenexporteur verschillende exportlijnen had opgezet naar o.a. Duitsland en Taiwan, startten Ans en Piet in 1997 een eigen kwekerij en broeierij. Ans heeft van begin af aan bij verschillende werkzaamheden een belangrijke rol gespeeld binnen het bedrijf. Samen bouwden zij het bedrijf verder uit en deden zij veel ervaring en kennis op, die tot de dag van vandaag goed van pas komt.

Bouwen aan een toekomstgericht bedrijf

Samen met hun zonen Mark en Paul hebben Ans en Piet het bedrijf opgebouwd tot wat het nu is, een bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Helaas is Mark in 2002 op 24-jarige leeftijd overleden. Dit gooide roet in het eten van mooie plannen, maar dit heeft Ans, Piet en Paul er niet van weerhouden om het bedrijf verder te ontwikkelen. Na verschillende uitbreidingen bestaat het bedrijf nu uit 4500m2 kas, 2000m2 plukruimte en 2000m2 schuur met bewaarcellen. Sinds 2011 wordt er gebruik gemaakt van een bosautomaat, voor een nog uniformer eindproduct. Later kwam daar nog een tweede bosautomaat bij. In 2012 is er in de kas een tweede en derde teeltlaag geïnstalleerd, voor een efficiëntere benutting van de kas.

De meest recente uitbreiding is de aankoop van 4000m2 extra broei- en verwerkingsruimte, in oktober 2014. Hierdoor is het mogelijk om de broei op water en potgrond te kunnen scheiden waardoor er efficiënter gewerkt kan worden.